Hiển thị thông minh
Gia tăng chuyển đổi

Smart Promotion giúp gia tăng kết quả chuyển đổi
bằng việc sử dụng các thông báo thông minh hiện ra khi khách hàng vào trang.

 • Smart Promotion giúp tăng tương tác và khả năng chuyển đổi dựa trên các nguyên tắc tâm lý đã được chứng minh
 • Có đến 14 loại thông báo để bạn tự do khai thác và phối hợp ưu điểm của từng loại
 • Công cụ đo lường và thống kê dữ liệu cho từng loại thông báo
 • Không làm ảnh hưởng, không gây phiền toái đến trải nghiệm khách truy cập

Người dùng tự nguyện gắn kết
với website của bạn

Cài mã theo dõi vào website của bạn

Không cần thực hiện bước này nếu bạn sở hữu một tài khoản SmartConvert.

Tạo chiến dịch và thông báo trên hệ thống

Tạo và điều chỉnh các thông báo theo mong đợi của bạn.

Đạt được tăng trưởng và lợi nhuận

Mang về nhiều lead, chuyển đổi và tăng trưởng. Woo-hoo!

Dễ cài đặt và tích hợp vào website

Shopify
Wordpress
Zapier
Squarespace

14 Loại promotion bạn có thể sử dụng ngay bây giờ

Xem trước thông báo

Chọn loại thông báo bạn muốn và xem hình thức của nó.

Chọn gói phí

Chọn gói phí sử dụng theo nhu cầu của bạn

Free

Free
 
 • Không quảng cáo
 • Xoá bỏ Tên Thương Hiệu
 • Tuỳ chỉnh Tên Thương Hiệu
 • 3 Chiến dịch
 • 30 Thông báo
 • 3,000 Lượt hiển thị / tháng
 • Bật 8 loại thông báo
Chọn